DENTALNA MEDICINA
KOMERIČKI ANJA
dr.med.dent. (domski)
VRABEČAK 4, susedgrad, Zagreb
SESTRA: SEKOL MIRJANA

BRUKSIZAM- škripanje zubima

Bruksizam je stručni izraz za prekomjerno, forsirano stiskanje i škripanje zubima koje nije povezano sa žvakanjem hrane, a pogotovo se javlja noću. Pri tome nastaje neobično dugo i nefiziološki jako opterećenje zuba i njihovih potpornih struktura. Ta navika je često u vezi sa emocionalnim stresovima, napetošću, strahom ili zamorom pri čemu je nesvjesno stiskanje zuba povezano sa jakim pokretima donje čeljusti lijevo-desno i naprijed-nazad zbog čega dolazi do škripanja i trošenja zub o zub.

Bruksizam je jako česta pojava, pogotovo kod osoba starijih od 25 godina bez obzira na spol. 

Kod bruksizma se razvija sila veća od sile koja se razvija prilikom žvakanja hrane što uzrokuje trajno oštećenje zuba, uključujući i pucanje, povlačenje desni sa vratova zuba, oštećenje potpornog aparata zuba koje dovodi do gubitka zuba, te oštećenje zgloba.

Obzirom da se javlja noću, većina pacijenata nije ni svjesna da ima problem dok ga partner ne upozori na to ili dok ne primijeti neki od simpotoma.

Treba obratiti pažnju na:

1. bol u zglobovima, ušima ili glavi koja se javlja odmah po buđenju i traje tokom dana,

2. povećanu osjetljivost zuba na hladno, pritisak ili druge nadražaje,

3. pojava izravnatih griznih ploha zuba kako i smanjenje visine prednjih zuba

Ukoliko posumnjate da škripite zubima obavezno se javite svom stomatologu da bi sanirali postojeća i spriječili daljnja oštećenja.

U stomatološkoj ordinaciji će vam na osnovu vašeg otiska zuba biti naapravljen silikonski štitnik za zube tzv. night-guard tray koji ćete nositi u toku noći na zubima i tako spriječiti daljnje trošenje zuba i bolove u zglobovima.