OPĆA/OBITELJSKA MEDICINA
KRISTINA KAŠNIK (zamjena MARIJA GAJSKI-KNEKLIN)
dr.med. (domski)
ZRINSKOGA 9 , črnomerec, Zagreb
SESTRA: MILICA BELOŠA

OBAVIJEST O ZAMJENI

Za vrijeme godišnjeg odmora medicinske sestre Milice Beloš od 15.04.- 03.05.2019. godine u ordinaciji će raditi medicinska sestra Đurđica Posilović do 26.04.2019. godine.