OPĆA/OBITELJSKA MEDICINA
KRISTINA KAŠNIK (zamjena MARIJA GAJSKI-KNEKLIN)
dr.med. (domski)
ZRINSKOGA 9 , črnomerec, Zagreb
SESTRA: MILICA BELOŠA

PREVENTIVNA MOBILNA MAMOGRAFIJA

ZA ŽENE OD 40 DO 49 GODINA I STARIJE OD 69 GODINA