OPĆA/OBITELJSKA MEDICINA
TUBIN COTA VESNA
dr.med.spec.obiteljske med. (domski)
KLAIĆEVA 44, črnomerec, Zagreb
SESTRA: GRGIĆ ANICA

PROCJENA UKUPNOG KARDIOVASKULARNOG RIZIKA

 

 

PROCJANA UKUPNOG KARDIOVASKULARVNOG

RIZIKA

 

 

Kardiovaskularni (KV) rizik je stalni kontinuum osoba bez simptoma s mogućim prisutnim čimbenicma rizika (arterijski tlak i lipidni profil), čimbenici rizika vezani uz način ponašanja (pušenje, tjelesna neaktivnost i način prehrane ) pa do utvrđene kardiovaskularne bolesti i kardiovaskularne smrtnosti. SCORE tablica za procjenu ukupnog KV rizika upotreblajava se od 2003.godine u Europi.

SCORE tablicama izražavamo apsolutan rizik za razvoj prvopg smrtonosnog KV događaja u sljedećih 10 godina. SCORE tablica također jasno razlučuje biološku dob srca od kronološke dobi. Ukupni KV rizik važniji je i veći prediktor prvog fatalnog KV događaja od zbroja poje-dinačnih čimbenika zbog njihovog međudjelovanja i multilpliciranja.

Ograničenje procjene KV rizika putem SCORE tablice je što procjenjuje fatalni, ali ne i ukupni rizik( pojavnost smrti, ali ne i bolesti) i što je dobro ograničen ( 40-65 godina.)

 

KOME PROCJENITI UKUPNI KV RIZIK

KV rizik procjenjuje se naizgled zdravim osobama ( m ispod 40 i ženama ispod 50 godina ) kojima čimbenici rizika nisu poznati, osobama s povećanim rizikom- rana smrtnost od KVB u obitelji, familijarna hiperlipoproteinemia, uz pušenje, povišen krvni tlak, povišene vrijednosti lipida ili komorbiditetne bolesti koje povisuju KV rizik. Procjena ukupnog KV rizika ponavlja se svakih 5 godina ili češće u osoba čija je procjena blizu potrebne intervencije.

Score tablice ne koriste se u osba s već utvrđenom KV bolesti, šećernom bolesti, kroničnom bubrežnom bolesti ili u osoba s vrlo visokom razinom pojedinačnog čimbenika rizika jer takve osbe imaju ionako vrlo visok KV rizika.

 

Prema SCORE tablici upotrebljavaju se sljedeći parametri za izračun KV rizika: dob, spol, pušački status, sistolički tlak i vrijednost ukupnog kolesterola. Upotrebom tih parametara procjenjuje se ukupan KV rizik doji dijelimo na nizak, umjeren, visok i vrlo visok KV rizik, uz podatke o postojanju komorbidnih bolesti koji također određuju visinu rizika. HDL -kolesterol mijenja KV rizik , time da veće vrijednosti HDL kolesterola smanjuju KV rizi