Gorana Ercegović Pavlović

DENTALNA MEDICINA
Gorana Ercegović Pavlović
dr.med.dent. (domski)
NOVA CESTA 85 a , TREŠNJEVKA, Zagreb
SESTRA: Veronika Cesar

Riga-Fede bolest

Ulceracije na ventralnoj strani jezika novorođenčeta ili male djece, koje nastaju kao posljedica iritacije podjezične sluznice oštrim bridovima donjih natalnih ili neonatalnih inciziva tijekom sisanja ili hranjenja, nazivaju se i Riga-Fede bolest.

Takav tip ulceracija prvi su opisali Riga 1881. i Fede 1890. po kojima se stanje naziva. Lezija obično započinje kao ulceracija na ventralnoj strani jezika koja je izložena ponavljanom traumatiziranju.

Mogu trajati više tjedana i znatno otežavati hranjenje djeteta. Takve se ulceracije mogu vidjeti i u djece s mliječnim zubima i navikom guranja jezika, te u djece s obiteljskom neosjetljivosti na bol.

Prepoznavanje tih kliničkih znakova može biti i indikator neurološkog poremećaja.

Ako se ta bolest ne prepozna i ne dijagnosticira ispravno, može doći do poremećaja u hranjenju novorođenčeta, zastoja u rastu i trajne deformacije jezika. Liječenje Riga-Fede bolesti varira od zaglađivanja oštrih incizalnih bridova do ekstrakcije zuba i ekscizije lezije.

Kod blažih i umjerenih ulceracija može se primijeniti zaobljavanja rubova zuba kompozitom i topikalna primjena triamcinolona.

Kad se radi o opsežnim ulceracijama koje smetaju hranjenju, može se pristupiti odstranjivanju zuba uzročnika.