Gorana Ercegović Pavlović

DENTALNA MEDICINA
Gorana Ercegović Pavlović
dr.med.dent. (domski)
NOVA CESTA 85 a , TREŠNJEVKA, Zagreb
SESTRA: Veronika Cesar

PRF ( platelet-rich fibrin)

PRF , odnosno trombocitima obogaćen fibrin je  biomaterijal koji se dobiva iz krvi pacijenta, a koristi se u dentalnoj kirurgiji i estetici lica.

Postupak dobivanja PRF-a je jedostavan. Nakon vađenja krvi, u kratkom postupku centrifugiranja, dolazi do selekcije plazme i fibrina u vidu želatinoznog materijala.

Takav biomaterijal sadrži trombocite koji otpuštaju faktore rasta; faktori rasta pak stimuliraju bolju prokrvljenost i rast novih tkiva. PRF je dakle autologni biomaterijal kojeg je stvorilo vlastito tijelo (autotransplantat).

PRF se koristi za bolje cijeljenje ili nadoknadu izgubljenih tkiva.

Povećava uspješnost modernih implantoloških, parodontoloških, oralnokirurških i estetskih zahvata.

 

PRF se primjenjuje kod:

  • Pomlađivanja lica – djeluje kao prirodan filer
  • Akni – osvježava kožu i smanjuje upalu
  • Vađenja zuba – spriječava gubitak kosti
  • Sinus lifta – služi kao biološka barijera
  • Ugradnje dentalnih implantata - poboljšava koštanu augmentaciju
  • Regeneracije mekih tkiva – povećava volumen i cijeljenje mekih tkiva