OPĆA/OBITELJSKA MEDICINA
TUBIN COTA VESNA
dr.med.spec.obiteljske med. (domski)
KLAIĆEVA 44, črnomerec, Zagreb
SESTRA: GRGIĆ ANICA

HEPATITIS C - PREMA ELIMINACIJI HEPATITISA C

 

HEPATITIS C- PREMA ELIMINACIJI HEPATITISA C

 

 

Na putu prema eliminaciji HCV infekcije problemi su nedostatnost epidemioloških podataka , stigmatizaija određenih skupina bolesnika i neadekvatno pružanje zdravstvene skrbi.

 

Zadnjih godina svjedoci smo revolucije u liječenju kronične hepatitis C infekcije.Čitav niz znanstvenih postignuća, od utvrđivanja genoma te strukturnih i nestrukturnih proteina koji sudjeluju u replikacijskom ciklusu virusa omogućio je razvoj novih lijekova s izravnim antivirusnim djelovanjem. Glavna začajka tih lijekova je da djeluju ciljano na različite dijelove replikacijskog ciklusa virusa sprječavajući umnožavanje virusa .

Kako bi se povećala učinkovitost novih lijekova nove terapije se sastoje od kombinacije dvaju ili više lijekova s izravnim antivirusnim djelovanejm s ili bez upotrebe ribavirina . Upotreba pregiliranog interferona više nije nužna.

Učinkovitost terapija u bolesnika s kroničnom hepatitis C infekcijom mjeri se surogat parametrom koji se naziva održani virološki odgovor. Kod novih terapijskih protokola on se osređuje na kraju 12 tjedna od prestanka uzimanja terapije , a predstavlja postotak bolesnika koji na kraju 12. tj. ima nemjerljivu HCV RNA . Bolesnik koji postigne SVR12 u kliničkoj praksi se smatra izlječenim. Viši SVR predstavlja učinkovitiju terapiju i kod novih terpijskih protokola on iznosi preko 90% a kod određeih skupina bolesnika koji nemaju cirozu ili imaju niži stupanj ciroze iznosi preko 99%.Ostale prednosti novih ter apijskih protokola su kraće trjanje (8-12 tjedana )uz učestalost nuspojava koja je gotovo zanemariva.

 

Novi terapijski protokoli koji kombiniraju izravno djelujuće antivirusne lijekove daju nam neslućene mogućnosti u liječenju hepatitisa C uz mogućnost postizanja njezine eliminacije