DENTALNA MEDICINA
Mr.sc. SALOPEK PRPIĆ HRVOJKA
dr.med.dent.
Matije Ilirika Vlačića 2, Susedgrad, Zagreb
SESTRA: ZONJIĆ MIRJANA

RAK USNE ŠUPLJINE

Istraživanje otkrilo da kombinirana upotreba električnih cigareta i duhanskih proizvoda povećava rizik od raka usne šupljine

Poznato je da je pušenje glavni čimbenik u nastanku karcinoma usne šupljine. Razvojem duhanske industrije širi se i asortiman duhanskih proizvoda kao i kombinirano konzumiranje različitih proizvoda. Istraživanje je uključivalo preko 6000 ispitanika raspoređenih u skupine prema vrsti duhanskih proizvoda koje konzumiraju.

Oni koji konzumiraju:

-cigarete

-cigare

-cigare koje sadrže marihuanu

-nargile

-vodene cijevi

-bezdimne proizvode

-žvakanje duhana

-e-cigarete

-nikotinske zamjenske proizvode

Analizirala se prisutnost nitrozamina specifičnih za duhan (TSNA), zatim N-nitrozonornikotin (NNN) te nitrozamin keton (NNK). Redom su to poznati kancerogeni za usnu šupljinu, jednjak dok je NNK najkancerogeniji.

Sve kategorije uzimanja duhana pokazale su povišenu koncentraciju  nikotina i TSNA u odnosu na nekonzumente. Ekspozicija  TSNA bila je najviša među korisnicima bezdimnih cigareta.  Korisnici isključivo e-cigareta bili su izloženi najnižim razinama NNN u odnosu na ostale korisnike. Međutim, većina korisnika e-cigareta istodobno je koristila i cigarete, što je rezultiralo razinama TSNA sličnih kao kod pušača cigareta.

Zakljucak je da treba prestati konzumirati duhanske proizvode zbog sveopćeg zdravijeg života. Pušačima treba pružiti podršku u obitelji, među prijateljima kao i pomoć i podršku liječnika i stomatologa. Osim psihološke podrške spomenutih osoba, moguće je prijelazni period odvikavanja olakšati farmakološkim pripravcima. Također je opravdano uzeti bolovanje u tom periodu.