ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOJENČADI I DJECE PREDŠKOLSKE DOBI
HANICH VLASTA
dr.med.spec.ped. (domski)
H. MACANOVIĆA 2A, GAJEVO - JARUN, Zagreb
SESTRA: HOJKA NATALIJA

DOWNOV SINDROM

Uzrok je kromosomska anomalija, višak kromosomske mase 21 kromosoma (trisomija 21), bilo zbog nebalansirane translokacije ili je posrijedi nova translokacija u nebalansiranom obliku.

Klinički se očituje zaostajanjem u tjelesnom rastu i razvoju, zglobovi su hiperfleksibilni, muskulatura hipotonična. Oko 40 % djece ima prirođenu srčanu manu (najčešći su defekti septuma), česte su atrezije i stenoze probavnog trakta. Većina djece dosegne odraslu dob, no ostaju socijalno ovisni  cijelog života.  Incidencija je u velikoj mjeri ovisna o životnoj dobi majke i u cjelokupnoj populaciji iznosi 0.15%. Danas postoji  velika psihologijska potpora i poduka u informacijama , postupcima i odgovorima na pitanja  o prognozi i razvoju djeteta.