ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOJENČADI I DJECE PREDŠKOLSKE DOBI
DRAGOJEVIĆ VUČKOVIĆ ANA
dr.med.spec.ped. (domski)
NOVA CESTA 85 a , TREŠNJEVKA, Zagreb
SESTRA: Barbara Lihtar, bacc.med.techn

PANDAS

PANDAS je poremećaj koji se očituje pojavom neuroloških simptoma u čijoj je podlozi infekcija beta hemolitičkim streptokokom grupe A (BHS A). Najučestaliji simptomi su razne varijacije tikova, opsesivno- kompulzivni poremećaj, motorička hiperaktivnost praćena nekontroliranim pokretima. 

Opisani su i psihijatrijski simptomi kao emocionalna labilnost, poremećaji spavanja, pamćenja te poteškoće učenja. Zahvaća najčešće djecu između 3. i 12. godine života. Na PANDAS treba posumnjati kada se opisani neurološki simptomi jave naglo, a u anamnezi djeteta imamo nedavno preboljelu infekciju BHS A. Uputno je u toj fazi učiniti obrisak ždrijela i razinu AST titra. Terapija ja u prvom redu antibiotska, kada je god moguće, penicilinskim preparatima na što u većini slučajeva simptomi postaju znatno manje izraženi. Kod neke djece potrebno je provoditi i  neuropsihijatrijsko liječenje. 

Daljni postupci i obrada ovise o stanju i simptomima svakog pojedinog pacijenta.