DRAGOJLOVIĆ DANIEL

OPĆA/OBITELJSKA MEDICINA
DRAGOJLOVIĆ DANIEL
dr.med. (domski)
VRTLARSKA 1A, Črnomerec, Zagreb
SESTRA: MULEJ LJUBICA

Laboratorijska obrada bolesnika s blago povišenim transaminazama

jetreni enzimi (lab. - biokem.pretrage): Alanin transaminaza (ALT); Aspartat transaminaza (AST); Gama glutamil transpeptidaza (GGT)

Blagi, asimptomatski porast AST i ALT (manji od 5x od gornje granice normale) vrlo je učestala pojava u ordinaciji LOM-a.

Za početak potrebno je uzeti u obzir anamnestičke podatke i kliničku sliku te potencijalne uzroke izvan jetre (npr. bolesti štitne žlijezde, celijakija…) o kojima ovdje neće biti riječi.

Ako postoji mogućnost da su uzrok povišenih transaminaza alkohol i⁄ili lijekovi (statini, metformin, paracetamol,…), savjetovati bolesniku izbjegavanje alkohola i⁄ili korigirati medikamentoznu terapiju te ponoviti laboratorijske pretrage (hepatogram) kroz kraće vrijeme.

Ako su transaminaze i dalje povišene, potrebno je provjeriti prisutnos rizičnih faktora za virusne hepatitise te učiniti antiHCV i HBsAg. Ako su povećani saturacija transferina i feritin, ispitati mutacije HFE gena - nasljedna hemokromatoza. Ako je bolesnik žena srednjih godina s istovremenim autoimunim bolestima, ispitati autoimuna AT (ANA, ASTMA, anti-LKM) - autoimuni hepatitis.

Ako je sve navedeno negativno, a blagi porast AST i ALT perzistira, preostaje nam još ispitati metabolizam bakra i razinu ceruloplazmina u serumu (Wilsonova bolest), alfa-1-antitripsin i AT na tkivnu transglutaminazu. Ako niti ove laboratorijske pretrage ne otkriju uzrok blago povišenih transaminaza, tada možemo zaključiti da se radi o nealkoholnoj masnoj jetri i steatohepatitisu.