ZAHER ŠVARC MATEJA

DENTALNA MEDICINA
ZAHER ŠVARC MATEJA
univ.mag.med.dent. (domski) , dr.med.dent.
ANINA 96, TREŠNJEVKA, Zagreb
SESTRA: GORDANA BALABAN

Zaštita osoblja i pacijenata u ordinaciji dentalne medicine

Zaštita pacijenata i cijelog dentalnog tima od velike je važnosti, postiže se određenim zaštitnim mjerama. Najvažnije mjere u suzbijanju infekcija u ordinaciji dentalne medicine jesu dezinfekcija i sterilizacija. 

Dentalni tim čine doktor/- ica dentalne medicine i dentalni asistent/-ica, a svaki član tima dužan je provoditi sve higijensko- preventivne mjere, kako bi zaštitili pacijenta, ali i same sebe.

Mjere zaštite su:

1)  PRANJE RUKU

Pravilno pranje ruku važno je prije i nakon obrade pacijenta. Ruke se peru vodom i tekućim sapunom. Postupak pranja traje 40- 60 sekundi, a nakon pranja, ruke se brišu čistim, papirnatim papirom. Nakon brisanja ruku, potrebno je ruke detaljno dezinficirati dezinfekcijskim sredstvom.

Slikovni rezultat za pranje ruku u stomatologiji

Slikovni rezultat za dezinfekcija

 

 

2) ZAŠTITNE RUKAVICE

Zaštitne rukavice koje koriste svi članovi tima su jednokratne i nekorištene. Materijal i boja rukavica odabir su doktora i dentalnog asistenta. Posebnu pažnju obraćamo na skidanje i odlaganje korištenih rukavica. Upotrebljene rukavice, bacaju se u kantu za infektivni otpad, zajedno sa ostatkom infektivnog otpada.

Slikovni rezultat za rukavice u stomatologiji

 

 

3) MASKA / VIZIR ZA LICE

Zbog izravnog kontakta sa pacijentom, za doktora i dentalnog asistenta, nužno je korištenje zaštite za lice. Maska mora prekrivati nos i usnu šupljinu, radi sprečavanja ulaska aereosola u dišne puteve. Za zaštitu cijelog lica, uključujući oči, najbolje je koristiti štitinik (vizir). Tijekom rad, između pacijenata, nužna je dezinfekcija i čišćenje štitnika.

Povezana slika

 

 

4) ODJEĆA I OBUĆA

Odgovarajuća radna uniforma, važna je za zaštitu pacijenata, ali i dentalnog tima. Koristi se da bi se spriječila kontaminacija aerosolom, te nastanak infekcija, koje će se prenositi van ordinacije.

Slikovni rezultat za uniforma u stomatologiji

 

 

Pridržavajuće se zaštitnih mjera u radu, dentalni tim smanjuje mogućnost nastanka i širenja infekcije.