DENTALNA MEDICINA
Mr.sc. SALOPEK PRPIĆ HRVOJKA
dr.med.dent.
Matije Ilirika Vlačića 2, Susedgrad, Zagreb
SESTRA: ZONJIĆ MIRJANA

UPOZORAVANJE NA BOL KONTRAPRODUKTIVNO!!

Koncept liječenja u pedodonciji jest liječenje bez boli i straha. 

Ima li u tom kontekstu smisla malog pacijenta prije potencijalno bolnog zahvata upozoriti?

Nedavno provedeno istraživanje jasno kaže:NE.

Istraživači sa Sveučilišta u Kaliforniji otkrili su da se osječaj boli pojačao kada su pacijenti prethodno bili upozoreni da mogu osjetiti bol. Istraživanje je potvrdilo da i u djece i u odraslih na osjećaj boli utječe očekivanje. 

I dalje se zagovara otvorena komunikaciju s djecom, ali smatra se da je bolje primijeniti određene strategije odvraćanja pažnje prije injekcija i sličnih postupaka.