DENTALNA MEDICINA
Mr.sc. SALOPEK PRPIĆ HRVOJKA
dr.med.dent.
Matije Ilirika Vlačića 2, Susedgrad, Zagreb
SESTRA: ZONJIĆ MIRJANA

PRVI POSJET STOMATOLOGU

Dobre oralnohigijenske navike stiču se rano, već pri izbijanju prvog mliječnog zubića. Roditelji već tada trebaju odabrati doktora dentalne medicine za svoje novorođeno djetešce i biti svjesni da oralne bolesti utječu na mnoge životne aspekte a povezane su i sa brojnim općezdravstvenim problemima. pravilna higijena započinje čišćenjem zuba gazom natopljenom u fiziološkoj otopini ili specijaliziranim gumenim četkicama namijenjenim za dob nicanja prvih zubića. Potrebno je dogovoriti posjet doktoru dentalne medicine kako bi roditelj dobio upute o prevenciji karijesa bočice i pravilnoj prehrani i oralnoj higijeni. 

Poražavajuća je činjenica da svega 20% djece bude dovedeno na preventivne preglede na vrijeme a mnogi dovedu dijete tek kod pojave boli ili obaveznog pregleda za upis u osnovnu školu tek u dobi od 6g. Svjetsko istraživanje došlo je do podatka da 20% djece do 18g starosti, roditelj nikada nije odveo doktoru dentalne medicine.

Neophodno je da roditelj brine o pranju zuba svoje djece neposredno prije spavanja i da nakon toga više nije konzumirano ništa osim čiste vode. Također je potrebno postupno uvođenje pranja zuba i ujutro, osobito nakon doručka kako bi zubi bili čisti i bez naslaga.

Najčešća pogreška roditelja je misao da dijete ne treba prati mliječne zube jer oni ionako ispadaju kao i to da nije potrebno ići na preglede ako ništa ne boli. Također u velikoj većini svoj strah od "zubara" prenose i na svoje dijete, koristeći neprimjerene izraze pred djetetom kao što su brušenje zuba, brusilica, injekcija, bol... sve to u djetetu izaziva neopravdan strah.

Stoga savjetujem da dogovorite termin za pregled na vrijeme, u dogovoru sa odabranim doktorom i prepustite da on upozna dijete sa ordinacijom i svojim  radom, na način primjeren djetetu. To je recept za dugoročnu uspješnu suradnju i komunikaciju sa malim pacijentima i njihovu zdravu oralnu šupljinu!