DENTALNA MEDICINA
MIJIĆ ANDRIJA
dr.med.dent.
Gandhijeva 5, Susedgrad, Gajnice, Zagreb
SESTRA: ms. Martina Hranuelli

Regeneracija prodonata

Regeneracija parodonata je izrazito kompleksna i zahtijeva sudjelovanje brojnih staničnih komponenata parodonta te stvaranje novog cementa, alveolarne kosti i funkcionalnog periodontalnog ligamenta. Za uspješnu regeneraciju parodonta potrebno je zadovoljiti barem četiri kriterija koja se odnose na zdrav dentogingivalni kompleks: 1. fukncionalni epitelni pričvrstak uspostavljen na najkoronarnijem dijelu tkiva koji nije dulji od 2mm; 2. nova vlakna vezivnog tkiva (Sharpeyeva vlakna) koja inseriraju u prethodno izloženu površinu korijena, kako bi se obnovio parodontni ligament i kompleks dentogingivnih vlakana; 3. novi acelularni, ekstrinzični cement stvoren na prethodno ogoljeloj površini korijena; 4. visina alveolarne kosti koja seže do unutra 2mm od caklinsko-cementnog spojišta.