ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOJENČADI I DJECE PREDŠKOLSKE DOBI
DRAGOJEVIĆ VUČKOVIĆ ANA
dr.med.spec.ped. (domski)
NOVA CESTA 85 a , TREŠNJEVKA, Zagreb
SESTRA: Barbara Lihtar, bacc.med.techn

Celijakija

Celijakiju obilježava intolerancija organizma na gluten, bjelančevine koja se nalazi u pšenici, raži, ječmu i piru. Učestalost u populaciji 1-3%.

Kod pacijenata s celijakijom dolazi do otežane resorpcije hrane radi teškog oštećenja tankog crijeva glutenom. Trajna bezglutenska prehrana dovodi do potpunog oporavka i djeci omogućava uredan rast i razvoj. Prema važećim smjernicama ESPGHAN-a potrebno je svim srodnicima 'prvog koljena' učiniti probir HLA DQ heterodimera. Cilj je imati što manji postotak nedijagnosticiranih bolesnika sa celijakijom koji imaju nespecifične simptome ili ih uopće nemaju obzirom da su istraživanja pokazala da 97% srodnika ima gensku predispoziciju za celijakiju.