DENTALNA MEDICINA
ANDRAŠEK VANJA
dr.med.dent. (domski)
ANINA 96, TREŠNJEVKA, Zagreb
SESTRA: sr. Jadranka Jutriša

8 SAVJETA U RIJEŠAVANJU NESUGLASICA

Opće je poznato da ne treba izbjegavati suočavanje sa problemom.

Ukoliko se ne poiduzima ništa sukob će se dogoditi prije ili poslije.

Takve situacije su dio svakodnevnog života.

Ponekad iako primječujete problem okrećete glavu na drugu stranu i ignorirate situaciju misleći da će se on riješiti sam od sebe.

Zaboravljate da će problem kad tad isplivati na površinu.

Trebate otvoreno razgovarati o problemu, ne ignorirajući sukob jel time samo pogoršavate situaciju.

Dobra vijest je da postoje savjeti koji će vam pomoći da smanjite sukob i time poboljšate suradnju u vašoj ordinaciji.

1. Emocije ostavite po strani i problemu pristupite strateški.

2.Odlučite biti pozitivnii potaknite članove tima da naprave isto.

3.Ne razgovarajte o članu tima kada on nije prisutan.

4.Organizirajte druženja.

5. Neka vaš tim bude odgovoran. Sastanite se jednom mjesečno i razgovarajte.

6.Razvijajte i podjelite opise radnih mjesta ,da bi saki zaposlenik znao koja su mu prava i obaveze.

7. Uspostavite jasnu politiku ordinacije,sa standardima profesionalnog ponašanja.

8. Prestanite sa isprikama.

Sukobi su dio života, ali ne moraju napraviti raskol u vašoj ordinaciji.

Umjesto ignoriranja trebamo razgovarati direktno i riješavati problem.

Dobra komunikacija je osnova za dobar i kvalitetan timski rad.