DENTALNA MEDICINA
ANDRAŠEK VANJA
dr.med.dent. (domski)
ANINA 96, TREŠNJEVKA, Zagreb
SESTRA: sr. Jadranka Jutriša

STOMATOLOGIJA KAO PROFESIJA

Stomatologija ili dentalna medicina,predstavlja jednu od kliničkih disciplina koja je usko povezana sa medicinom, ali i sa tehnologijom.

Sa medicinske strane nadležna je za liječenje pacijenata sa bolestima usne šušljine.

Stomatologija je vrlo cijenjena profesija.

Prema starim zapisima problemi sa zuboboljom i traženje pomoći od strane stručne osobe datira još od 3000. g.p.n.e.,što dokazuju arheološke iskopine gdje su pronađeni ostaci početnih oblika dentalne protetike i počeci dentalne kirurgije.

Pa stoga možemo reči da je stomatologija jedna od najstarijih profesija na svijetu.

Za rad je potrebna strpljivost i komunikativnost kao i smisao za rad sa ljudima koji će posebno doći do izražaja u radu sa djecom.

Stomatologija je fizički i emocionalno jako zahtjevna profesija iako mnogi ne misle tako.

Tu je i velika odgovornost prema pacijentu i struci i zahtjeva cijeloživotno obrazovanje.