PALL DUŠKO

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA
PALL DUŠKO
dr.med.spec.gin. i opstetricije (domski)
SREDNJACI 13, TREŠNJEVKA, Zagreb
SESTRA: BRČIĆ SLAVICA

AMNIOCENTEZA

Amniocenteza

 invazivni dijagnostički zahvat  kojim se punkcijom kroz trbušnu šupljinu pod kontrolom ultrazvuka  dobiva uzorak plodne vode za genetsku analizu.

Rana amniocenteza (rACZ)

 radi se između 15. i 18. tjedna trudnoće, rezultat je gotov za 2 do 3 tjedna i ima manji je rizik za spontani pobačaj, radi se zbog prenatalne dijagnostike.

Amniocenteza  nosi određene rizike, a kao najteži se spominje rizik od spontanog pobačaja koji iznosi oko 1%. Zbog toga, amniocenteza se radi kada za to postoje određene indikacije i kada rizik od poremećaja fetusa prevladava rizik od samog zahvata.

Preporuča se ženama starijim od 35 godina, zatim kod postojanja kromosomskih bolesti u obitelji, mogućih oštećenja ploda prilikom liječenja ili zračenja,  te  sumnjivim ili patološkim rezultatima ranog kombiniranog probira, Tripple ili Double testa. 

Amniocenteza se radi u sterilnim uvjetima, vrlo tankom iglom koja se pod kontrolom ultrazvuka, uvede u plodovu vodu. Uzme se manja količina plodove tekućine i pošalje na genetsku analizu. Nakon zahvata potrebno je 24satnomirovanje trudnioce , te, ukoliko je Rh negativna krvna grupa, se dobije i anti Rh serum nakon pretrage.