OPĆA/OBITELJSKA MEDICINA
SORIĆ ANA-MARIJA
dr.med.spec.obiteljske med. (domski)
VRTLARSKA 1a, črnomerec, Zagreb
SESTRA: SLAVICA PETANJEK

PREVENTIVNI PREGLEDI ZA RANO OTKRIVANJE RAKA

Odaziv na poziv može Vam produžiti život

Odazivanjem na nacionalne preventivne preglede za rano otkrivanje raka u organizaciji Ministarstva zdravstva povećava se mogućnost pravovremene dijagnoze raka i time uspješnijeg liječenja i smanjenja smrtnosti od istog.

Preventivni pregledi ne sprečavaju nastanak raka no povećavaju stopu preživljenja oboljelih od raka ako se isti dijagnosticiraju u što ranijoj fazi bolesti odnosno dok još nisu u poodmaklom stadiju.

U sklopu Nacionalnog preventivnog programa (NPP) se provodi Program za rano otkrivanje raka debelog crijeva za sve između 50 i 74 godine života putem testa na skriveno krvarenje u stolici (hemokult) koji se svake 2 do 3 godine šalje na kućnu adresu građana.

U slučaju da je test na krvarenje u stolici pozitivan putem NPP se dobije odgovor o pozitivnom testu te termin za kolonoskopiju.

Program ranog otkrivanja raka dojke u sklopu NPP obuhvaća sve žene u dobi od 50 do 69 godina života, uključuje pismen poziv za mamografski pregled , a koji se šalje na kućnu adresu svake 2 godine

Program ranog otkrivanja raka vrata maternice u sklopu NPP obuhvaća žene u dobi 25 do 64 godine koje svake 2 godine na kućnu adresu dobiju poziv za Papa test.