ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOJENČADI I DJECE PREDŠKOLSKE DOBI
DRAGOJEVIĆ VUČKOVIĆ ANA
dr.med.spec.ped. (domski)
NOVA CESTA 85 a , TREŠNJEVKA, Zagreb
SESTRA: Barbara Lihtar, bacc.med.techn

Febrilne konvulzije

Epileptički napadaji u febrilitetu javljaju se u dobi od 6 mj.- 5 godina uz febrilitet iznad 38 C, a najčešći su u dobi 18 mj. 

Jednostavne febrilne konvulzije se definiraju kao toničko- klonički tip napadaja u trajanju od manje od 15 min. (najčešća duljina trajanja je od 3-5 min.), bez žarišnih manifestacija i bez ponavljanja unutar 24 sata. Po prestanku atake nema postiktalne klijenuti kao ni znakova infekcije CNS-a. 

Složene febrilne konvulzije karakteriziraju ponavljajući napadaji u tijeku iste febrilne bolesti ili ako se radi o žarišnim napadajima. 

Febrilni epileptički status javlja se u oko 9% djece.

Svakako se preporuča kod kuće prvo provesti mjere antipireze, potom se javiti na kliniku gdje će se razmotriti postoji li ili ne potreba za neurološkom obradom .