NARUČIVANJE STALNE TERAPIJE PUTEM TELEFONA

Naručivanje stalne terapije telefonom: 01/444 00 36.

Odabrati broj 2, te nakon zvučnog signala razgovijetno izgovoriti svoje ime i prezime,datum i godinu rođenja te točan naziv lijeka.