OPĆA/OBITELJSKA MEDICINA
TUBIN COTA VESNA
dr.med.spec.obiteljske med. (domski)
KLAIĆEVA 44, črnomerec, Zagreb
SESTRA: GRGIĆ ANICA

Kako radi ambulanta :

R A D N O V R I J E M E

Konzultacije na telefon 37 75 580 .

Konzultacije sa doktoricom i medicinskom sestrom, naručivanje pacijenata  u jutro od 8h-10h parne datume , a 

neparne datume od 14h-16h.

Nručivanje kronične terapije isključivo na telefon 444 01 27. Podizanje  naručenih lijekova drugi dan.