PALIJATIVNA SKRB
Katija Ćulav
spec.anesteziologije,reanimatologije i intenzivnog liječenja
BAŠTIJANOVA 52, TREŠNJEVKA, Zagreb
SESTRA: Sandra Lozić Malbašić, bacc.med.tech._________ email: palijativa@dzz-zapad.hr

BAŠTIJANOVA 52

Palijativna medicina se bavi poboljšanjem kvalitete života pacijenata koji su suočeni sa teškom, potencijalno neizlječivom bolesti kroz jedan holistički pristup koji obuhvaća brojne sfere života. Da bi u tome bili uspješni potrebno je da se u što ranijoj fazi bolesti pacijenti jave u našu Ordinaciju za Palijativnu skrb pri kojoj djeluje i Ordinacija za liječenje boli, te Savjetovalište za poboljšanje kvalitete života kako bi kroz širok dijapazon mogućih suradnji radili na pobljšanju kvalitete života naših korisnika i njihovih obitelji. Baštijanova 52 je mjesto na kojem se možete sresti i razmjeniti iskustva s ljudima koji imaju isti ili sličan problem, mjesto na kojem možete dobiti savjete i edukaciju o prehrambenim navikama, o promjeni životnog stila, o načinu kretanja, kako se riješiti bolnih stanja, psihološku potporu... Izgubljeni ste u moru informacija koje dolaze do vas, ne možete se odlučiti za konvencijonalno ili alternativno, postoji i komplementarno, spojiti oba svijeta u dijelovima gdje se međusobno nadopunjuju.