DENTALNA MEDICINA

Pitanje

Što trebam za ugovoriti dentalnu zaštitu-ugovor sa zubarom

Poštovani, potrebna je samo važeća iskaznica obveznog zdravstvenog osiguranja.


OBJAVLJENO: 26.03.2019