Javnozdravstvena akcija "Zajedno protiv dijabetesa"

U tjednu obilježavanja Međunarodnog dana osoba oboljelih od dijabetesa, zaposlenici Doma zdravlja Zagreb-Zapad (prvostupnice sestrinstva i liječnik opće/obiteljske medicine) te učenici Škole za medicinske sestre Vinogradska, proveli su javnozdravstvenu akciju „Zajedno protiv dijabetesa“ za sve zaposlenike Područne uprave Zagreb na adresi Sigetje 2.

Cilj akcije bio je otkriti rizične čimbenike za razvoj dijabetesa, otkriti novooboljele i preventivno djelovati u smjeru  prihvaćanja zdravog zdravstvenog ponašanja. U javnozdravstvenoj akciji planirali smo mjerenja šećera u krvi, visine, težine, opsega struka i bokova, određivanje indeksa tjelesne mase (BMI) te uvid u redovitost i kvalitetu prehrane. Osobama s visokim vrijednostima šećera, mjeren je i HbA1c (vrijednost šećera prisutnog u krvi unatrag tri mjeseca). Za procjenu rizika koristili smo „Upitnik za procjenu rizika od tipa 2 šećerne bolesti“ kojim smo detektirali nizak, blago povišen, umjeren, visok i vrlo visok rizik za razvoj bolesti. Također smo osobama s povećanim rizikom dali osnovne smjernice „Što možete učiniti da smanjite rizik od razvoja šećerne bolesti tipa 2“ (Upitnik i podaci preuzeti su sa stranice Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo).

Osobe s rizičnim vrijednostima na akciji je savjetovala liječnica opće/obiteljske medicine uz potrebu ponovnog mjerenja GUK-a  09.12.2016. godine i preporuku da se jave izabranom liječniku na daljnju obradu.

 

Rezultati javnozdravstvene akcije:

Odaziv zaposlenika svih dobnih skupina bio je preko 60%. Preliminarni rezultati pokazuju da je odaziv žena (42%) bio veći od odaziva muškaraca (21%) te da je prema dobnim skupinama najviše osoba bilo rođeno između 1950. i 1959. (21%) te 1960. i 1969. (24%).

Izračunati rizik za razvoj dijabetesa tip 2pokazuje da nizak rizik ima 13% osoba, blago povišen 31%, umjereno povišen 8%, visok 6% i vrlo visok 5%.

Normalan nalaz GUK-a detektiran je kod 43% osoba, povišen kod 15%, granično povišen kod 4%, a snižen kod 1%.

Povišen nalaz GUK-a po dobnim skupinama imaju osobe rođene između 1950. i 1959. godine (10%) te osobe rođene između 1960. i 1969. godine.

 

Rezultati mjerenja GUK-a

Izračunavanjem BMI-ja pokazalo se da je1% osoba podhranjen, normalan BMI ima 22% osoba, povećan BMI 39% osoba, a ekstremno povećan 1%. Gledano po dobnim skupinama, povećan BMI imaju osobe rođene između 1950. i 1959. godine (16%)te između 1960. i 1969. godine (15%).

Pet obroka dnevno konzumira 5% osoba, četiri obroka dnevno 10% osoba, tri obroka dnevno 40% osoba, dva obroka dnevno 7% osoba i jedan obrok dnevno 1% osoba. 

Mjerenje HbA1C pokazuje da povišene vrijednosti ima 7% osoba, od toga su žene 4%, a muškarci 3%. Normalan HbA1c je zabilježen kod 2% ženskih osoba. 

Iz navedenih rezultata možemo zaključiti da je uz potporu Uprave Doma zdravlja Zagreb-Zapad akcija uspješno provedena, potaknula je promjenu u dosadašnjim navikama te osvijestila svakog ponaosob da preuzme odgovornost za svoje zdravlje.

Hvala svima koji su na bilo koji način pridonijeli realizaciji akcije „Zajedno protiv dijabetesa“ u organizaciji Doma zdravlja Zagreb-Zapad.

 

Organizaciju javnozdravstvene akcije i tekst pripremile:

Božena Vrabec dipl.med.techn.

Ines Nevjestić mag.med.techn.

 

  


OBJAVLJENO: 23.11.2016