EDUKACIJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA I GAŠENJA POŽARA

Misliti o požaru znači ne izazvati ga, onemogućiti mu da se pojavi, a ako se pojavi, ugasiti ga u samom začetku.

To može učiniti svatko od nas, ako hoće i ako želi malo naučiti o požaru. Obično mislimo da se nama ne može dogoditi požar, tj. da se on događa samo drugima. Vrlo često podcjenjujemo mogućnost nastanka požara, a kada se on iznenada pojavi i „proguta“ stan, kuću, ured, tvornicu, šumu, tada je, na žalost, već kasno. Najbolnije je kada stradavaju ljudi.

Čovjek je odgovoran za preko 80% svih nastalih požara i to: nepažnjom; nemarom; nestručnim rukovanjem strojevima i alatima; nestručnim održavanjem oruđa, uređaja, instalacije i opreme; nesavjesnim i nestručnim izvođenjem građevinskih i ostalih radova; nepravilnom upotrebom vatre; namjernim izazivanjem požara (npr. zbog prikrivanja kaznenih djela) i sl.

Svaki požar se može ugasiti čašom vode u prvoj minuti. U drugoj minuti je potrebna posuda vode i pomoć druge osobe, a već u trećoj minuti je potrebna cisterna i uvježbana vatrogasna postrojba. Zbog te činjenice Dom zdravlja Zagreb-Zapad je za sve svoje radnike organizirao teorijsko i praktično osposobljavanje za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom. Navedeno osposobljavanje provode radnici iz Odjela sigurnosti i zaštite na radu temeljem Rješenja Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Radnici se u teorijskom djelu upoznavaju s osnovnim pojmovima o gorenju i gašenju, sredstvima za gašenje prema klasi požara, požarnim opasnostima i mjerama zaštite od požara te opremom i spravama za gašenje požara. U praktičnom djelu se upoznavaju s postupkom gašenja požara vodom iz hidrantske mreže te ručnim aparatima za početno gašenje požara.

 

 

 

 

 


OBJAVLJENO: 03.11.2016