STRUČNI SIMPOZIJ ''MLADI I MENTALNO ZDRAVLJE: SLUŠAM TE''

 

Grad Zagreb, započeo je provedbu Pilot projekta „Promicanje mentalnog zdravlja-Pogled u sebe“ (u daljnjem tekstu Projekt)  tijekom 2016. godine. Projekt provodi Dom zdravlja Zagreb-Zapad / Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i Međunarodna udruga studenata medicine Hrvatska – CroMSIC, a uz potporu Gradskog ureda za zdravstvo i Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport.

 

Nakon uspješne pilot faze Projekt ‘’Promicanje mentalnog zdravlja - Pogled u sebe’’ prošao je i strogu verifikaciju od strane Agencije za odgoj i obrazovanje i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Dobiveno je  pozitivno stručno mišljenje, te odobrenje za nastavak svih planiranih aktivnosti. Radi se o najvišoj razini stručne verifikacije, da Grad Zagreb u suradnji s partnerima radi projekte od posebnog interesa za djecu i mlade. Posebno je važno istaknuti da je projekt „Promicanje mentalnog zdravlja-Pogled u sebe" predstavljen i na međunarodnoj, Generalnoj skupštini IFMSA (International Federation of Medical Students Associations) u kolovozu 2016. u Mexicu, gdje je ušao među prvih 10 projekata na svijetu, te osvojio 2. mjesto (Rex Crossley Awards). Ovaj Projekt je nagrađen i Rektorovom nagradom za akademsku godinu 2016./2017. iz područja biomedicine i zdravstva.

 

Brojni su ciljevi ovog projekta, ali među najznačajnijima je podizanje svijesti o važnosti mentalnog zdravlja među mladima, jer ono utječe ne samo na pojedinca i njegovu okolinu, nego i na cjelokupno društvo. Zatim smanjenje stigme prema mentalnim poremećaja i psihijatrijskim bolestima te osiguravanje ugodne atmosfere za daljnje rasprave o problemima i pitanjima ove tematike. Cilj je osim toga je rano otkrivanje poremećaja i rana intervencija, te razvoj mehanizama kojima se mentalno zdravlje mladih može osnažiti i tako prevenirati nastanak poremećaja. Sveobuhvatni probir prvi je korak u ranoj intervenciji za probleme mentalnog zdravlja djece i adolescenata, Izvorni znanstveni rad/Original scientific paper, Soc.psihijat.  45 (2017), 169-186

 

Aktivnosti u sklopu projekta usmjerene su prema srednjoškolcima te nastavnicima i stručnim suradnicima škola, obuhvaćaju sveobuhvatni rad na mentalnom zdravlju mladih kroz radionice vršnjačke edukacije. Upravo se kroz ciklus od 8 radionica za učenike, posebno osmišljenih za ovu svrhu prolaze različiti aspekti mentalnog zdravlja te se adolescenti osnažuju za sve izazove koje im nosi daljnje školovanje i period odrastanja. Mentalno zdravlje zauzima posebno mjesto jer znatno utječe na razvoj mladog čovjeka u trenutku kad postaje samostalan, donosi važne odluke u svom životu te se počinje ostvarivati na svim poljima svog osobnog života. Radionice su predviđene za treće razrede srednje škole, a provode ih educirani studenti medicine, pod supervizijom Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar.

 

Kao što je i u Nacionalnom programu za mlade navedeno, vršnjačka edukacija se, kao oblik neformalne edukacije, pokazala odličnim metodološkim pristupom mladima koji dovodi do ostvarenja odnosa punog povjerenja što može dovesti do trajnih promjena u ponašanju. Zbog toga je i odabran ovaj metodološki pristup u pilot Projektu. U okviru planiranih edukativnih radionica obrađivati će se najčešće teme  s kojima se mladi susreću: poremećaji raspoloženja, odnos prema hrani i poremećaji u prehrani, upotreba legalnih i nelegalnih psihoaktivnih tvari, poteškoće učenja, vršnjačko nasilje, samoozlijeđivanje (uključujući i suicidalno ponašanje). To su odrednice koje su prioriteti i u Nacionalnom programu za mlade Republike Hrvatske u razdoblju od 2014. do 2017. godine, te smatramo da u okviru ovoga Projekta možemo doprinijeti  rješavanju navedenih  problema. Projekt se uklapa  i u prioritete Gradskog programa za mlade.  

 

Iako se danas sve više govori o nužnosti promocije i brige za mentalno zdravlje, statistički podaci, kao i svakodnevno iskustvo, upozoravaju da nismo ni blizu rješenju ovog velikog problema. Svakodnevno svjedočimo porastu problema mentalnog zdravlja, posebno među mladima, s čime se nose svi oni koji s njima rade – nastavnici, stručni suradnici u školama, liječnici školske medicine kao i stručnjaci na području psihologije, psihijatrije i bliskih područja.

U skladu s time, u pokušaju podizanja nekih važnih tema vezanih uz mentalno zdravlje mladih te pružanja podrške svim onima koji na tim istim pitanjima aktivno rade, već drugu godinu zaredom održat će se simpozij ''Mladi i mentalno zdravlje: Slušam te''.
od 8. do 10. prosinca na Školi narodnog zdravlja ''Andrija Štampar'' te okupiti brojne stručnjake na području, prema Programu iz priloga.
 

Simpozij posvećen mentalnom zdravlju mladih ove godine poseban naglasak stavlja na važnost međuljudskih odnosa i izgradnji podržavajuće okoline, koja igra neupitnu ulogu u našem mentalnom zdravlju. Usko vezana za to su i pitanja ljubavi te će tako vodeći psiholozi i psihijatri na području svojim predavanjima i radionicama sudionicima pokušati približiti pitanja ljubavi, seksualnosti i partnerskih odnosa te naglasiti koliko je u tome svemu važno voljeti samoga sebe i izgraditi odnos prema sebi čime direktno brinemo i za vlastito mentalno zdravlje.


U skladu sa temom simpozija ''Slušam te'' u petak će poseban naglasak biti stavljen na poteškoće s kojima se svakodnevno nose osobe koje rade s mladima te omogućiti razgovor o pristupu mladima i mogućnostima brige za njihovo mentalno zdravlje u sklopu obrazovnog i zdravstvenog sektora, kao i podršci nastavnicima i stručnim suradnicima. Biti će prikazani i primjeri dobre prakse multidisciplinarnog pristupa zaštiti mentalnog zdravlja mladih u zajednici. Kroz ostatak programa multidisciplinarnim pristupom dotaknut ćemo se i ljubavnih odnosa, ljubavi prema samom sebi, kao i rješavanju problema koji se u vezama mogu pojaviti, te prepoznavanju loših veza i odnosa. Na nizu interaktivnih radionica u subotu i nedjelju sudionici će dobiti priliku naučiti nove vještine i dobiti odgovore na specifična pitanja vezana uz temu, a kroz okrugli stol koji će se održati u nedjelju uključiti se u razgovor o seksualnim tabuima u današnjem društvu. U sklopu simpozija na Školi narodnog zdravlja ''Andrija Štampar'' prikazat će se izložba fotografija Dee Botice ''Sto osamdeset šest'', a u subotu održati predstava ''S druge strane ogledala'' Udruge Ludruga koja okuplja osobe sa psihijatrijskim dijagnozama i iskustvom psihijatrijskog liječenja.

 

Uz simpozij, pripremljena je i medijska kampanja na društvenim mrežama u sklopu koje će se prikazati i dva spota pripremljena za ovu prigodu. Spotovi žele potaknuti na razmišljanje koliko zapravo slušamo jedni druge, na koji način komuniciramo te znamo li prepoznati kad komunikacija postane loša. Osim toga žele pokazati raznolikost poimanja ljubavi i istaknuti koliko toga se može postići samo iskrenim razgovorom i jednostavnim slušanjem osoba u svojoj okolini.

 

Simpozij se održava kao jedan od ishoda javnozdravstveno-edukativnog projekta ‘’Pogled u sebe’’ koji je pokrenut sa ciljem promicanja mentalnog zdravlja, destigmatizacije i poticanje brige za vlastito mentalno zdravlje.  

 

Simpozij se održava  u organizaciji Udruge studenata medicine Hrvatska-CroMSIC, Centra za zaštitu mentalnog zdravlja Doma zdravlja Zagreb – Zapad, a uz potporu Gradskog ureda za zdravstvo i Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport.

 

Simpozij je podržan od strane Agencije za odgoj i obrazovanje te Hrvatske psihološke komore.

 

Prepoznajući značaj ovog Stručnog Simpozija, Grad Zagreb pokriva troškove organizacije skupa te za sudjelovanje na stručnom skupu nije predviđena kotizacija. Također, za prisutne je osiguran i topli obrok.


Za registracije i više informacija obratite nam se na mail pogledusebe@gmail.com ili posjetite  Facebook stranicu: Pogled u sebe.

 

Plakat A2

OBJAVLJENO: 06.12.2017