Predavanje - cijepljenje u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite

Dana 01.03.2017. godine u 12 i 30 sati održano je   predavaonje u doma zdravlja
na temu " Cijepljenje u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite".


Predavanje su održali dr. Oskar Lučev i dr. Sanja Tadić, koji su obuhvatili cijepljenja u pedijatriji i ginekologiji.


Tema predavanja je bila interesantna i  okupila je veći broj zainteresiranih kolega.


Na kraju predavanja donešen je zaključak da danas nema alternative cijepljenju i da treba poticati i roditelje i djecu da poslušaju riječ struke i svoju djecu na vrijeme upute u ordinacije primarne zdravstvene zaštite radi cijepljenja.
 


OBJAVLJENO: 14.04.2017