Radionica - hitna stanja na simulatoru

Dana 18. ožujka 2017. godine s početkom  u 09:00 h,                                                                                                                                    

u DZ Zagreb-Zapad, Baruna Filipovića 11, Zagreb, održan je tečaj "Hitna medicina na simulatorima".

Voditelji tečaja bili su prof. dr. sc. Diana Delić Brkljačić i dr. Ivan Lerotić

Tečaj je okupio veliki broj zainteresiranih liječnika i bio je  baziran na  praktičnom rad na simulatoru, gdje su liječnici pojedinačno vježbali 

najznačajnija hitna stanja.Na kraju tečaja vladalo je veliko zadovoljstvo sa ovakvim načinom održavan tečaja.

Tečaj je bio bodovan od HLK-e.


OBJAVLJENO: 14.04.2017