SEMINAR: Standardi integrirane zdravstvene i socijalne skrbi za osobe starije dobi (WHO preporuke)

CENTAR ZA PROMICANJE EU STANDARDA U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI

u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Grada Zagreba i Referentnim centrom za gerontologiju MZ, Nastavni zavod „Dr Andrija Štampar“ organizira u okviru projekta Unapređenje kvalitete skrbi za osobe starije dobi seminar pod naslovom :

Standardi integrirane zdravstvene i socijalne skrbi za osobe starije dobi (WHO preporuke)

Seminar se održava u dvorani za sastanke Doma Zdravlja Zagreb Zapad, Prilaz baruna Filipovića 11, ponedjeljak 16.01.2017., 13.00 – 15 .00 h

Program seminara.pdf

OBJAVLJENO: 03.01.2017