Dom zdravlja baza za učenje stuentima i učenicima medicinske škole

Zdravstveno Veleučilište u Zagrebu u okviru preddiploskog studija setrinstva uvodi novi izborni predmet „Prirodna prehrana-dojenje“ sa ciljem upoznavanja studenata s intervencijama medicinskih sestra koje su usmjerene na  promicanje prirodne prehrane, provođenje zdravstvene njege, zdravstvenog odgoja trudnica i budućih očeva, babinjača i zdravstvenog prosvjećivanje stanovništva.

Obzirom na kompleksnost cjelovitog  pristupa u zbrinjavanju djece, majki i obitelji te promicanju  i osnaživanju dojenju Primarna zdravstvena zaštite nameće se kao najbolji naćin učenja te primjenu sustavnog logičnog rješavanja problema na razini Zajednice i društva.

Dugogodišnja  sestrinska praksa u djelatnosti patronaže usmjerena je na promicanje dojenja  tijekom trudnoće te nastavku trajne potpore majkama ulaskom u kuću drugi ili treći dan nakon izlaska iz rodilišta. Kroz proces cjelovite skrbi koji podrazumijeva postupke njege majke i djeteta potiće se dojenje na djetetovo traženje, izbjegavanja nepotrebne dohrane, hranjenje djece s posebnim potrebama koristeći najnovije pristupe relaktacije u cilju postizanja učunkovitog dojenja.

Načini trajne potpore ženama koje doje provode se osim individualnog i u i grupnom radu; uključivanjem budućih roditelja na Tečajeve za trudnice te Grupe potpore dojenju koje se velikim dijelom provode u resursima zajednice. U skrb za majke uključuju se pedijatrijske ordinacije - ordinacije prijatelji dojenja i Ljekarne - prijatelji dojenja.

U Domu zadravlja temeljem Projekta Grada Zagreba, odnosno Gradskog  Ureda za zdravastvo otvoreno je i Savjetovalište za dojenje te su postavljene prve klupe za prematanje i hranjenje  djece  u parku uz zdravstvene stanice.

Studenti Zdravstvenog Veleučilišta kroz predavanja i posjet Domu zdravlja osnažili su postojeće znanaje te spoznali važnost Primarne zdarvstvene zaštite i zajednice u podršći majkama u dojenju

Škola za medicinske setre Vinogradska uputila je trideset učenika četvrtog razreda bazičnog obrazovanja za medicinske sestre/medicinske tehničare na stručnu praksu u Dom zdravlja  Zagreb Zapad. Organizacija sručne prakse odvijala se prema rasporedu na način da su svi učenici bili na gotovo svim radilištima na kojima rade medicinske setre sa temeljnim sestrinskim obrazovanjem. Osim rada u djelatnostima PZZ, učenici su bili uključeni u Javno zdravstvene akcije „Zajedno protiv dijabetesa“ i „Procjenu kardiovaskularnog rizika“. Također su kroz predavanja upoznali Organizaciju rada Primarne zdravstvene zaštite, upućeni su u djelovanje Dispanzera za mentalno zdravlje te Poliklinike za plučne bolesti koja djeluje u prostorima Doma zdravlja.

Interes  učenika bio je na zavidnoj razini, također i evaluacijom su pokazali zadovoljstvo sa uključivanjem u procese rada u skladu sa obrazovnim mogučnostima. Pohvalili su medicinske sestre i liječnike vezano uz posvečeno vrijeme i kolegijalni pristup svakom učeniku u radnom okruženju.

Božena Vrabec


OBJAVLJENO: 08.12.2016