Koordinator palijativne skrbi
Danijela-Lana Domitrović
mag. sestrinstva
Baštijanova 52, trešnjevka, Zagreb
Sestra: koordinator.palijativa@dzz-zapad.hr , Mob: 091 3876 516

Radno vrijeme:

07:00h - 15:00h

Pokaži moju lokaciju