PATRONAŽA
ZEČEVIĆ MARIJA
bacc.med.techn.
NOVA CESTA 85 a , TREŠNJEVKA, Zagreb

Radno vrijeme:

ponedjeljak-petak 7.30-14.30 sati

Telefon:

01/ 3820-977

Pokaži moju lokaciju