Javna nabava

Plan nabave - 4. izmjena i dopuna

Plan nabave za 2019.- IV izmjena i dopuna OBJAVLJENO: 14.06.2019  

Plan nabave - 3. izmjena i dopuna

Plan nabave - 3. izmjena i dopuna OBJAVLJENO: 28.05.2019  

Plan nabave - 2. izmjena i dopuna

Plan nabave - 2. izmjena i dopuna OBJAVLJENO: 17.04.2019  

Plan nabave - I. izmjena i dopuna

Plan nabave- I. izmjena i dopuna OBJAVLJENO: 22.03.2019  

Plan nabave za 2019. godinu

Plan nabave za 2019. godinu OBJAVLJENO: 13.02.2019  

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU - 2. IZMJENA I DOPUNA

Plan nabave OBJAVLJENO: 13.11.2018  

PLANA NABAVE ZA 2018. GODINU - 1. IZMJENA I DOPUNA

plan nabave OBJAVLJENO: 16.07.2018  

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17) plan nabave za 2018. godinu Doma zdravlja objavljen je i u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Plan nabave OBJAVLJENO: 26.01.2018  

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA U 2017. GODINI

Registar ugovora OBJAVLJENO: 25.01.2018  

IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU

Plan nabave OBJAVLJENO: 14.11.2017  

2. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU

Plan nabave OBJAVLJENO: 01.09.2017  

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA U RAZDOBLJU OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2017. GODINE

Registar ugovora OBJAVLJENO: 01.09.2017  

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave

Pravilnik OBJAVLJENO: 07.07.2017  

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Dom zdravlja Zagreb-Zapad kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.

Izjave OBJAVLJENO: 31.05.2017  

IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU

PLAN NABAVE OBJAVLJENO: 04.04.2017  

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA U 2016. GODINI

Registar Ugovora 2016 OBJAVLJENO: 23.01.2017  

PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU

Plan nabave OBJAVLJENO: 11.01.2017  

IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

Izmjena i dopuna Plana nabave OBJAVLJENO: 06.09.2016  

IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

izmjena i dopuna plana nabave OBJAVLJENO: 13.06.2016  

PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU

Na osnovi članka 25. Statuta Doma zdravlja Zagreb-Zapad, a temeljem čl.20.st.1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) Upravno vijeće Doma zdravlja Zagreb-Zapad na 33. sjednici održano 23. prosinca 2015. godine donosi Plan nabave za 2016. godinu

PLAN NABAVE OBJAVLJENO: 29.12.2015  

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA U 2015. GODINI

REGISTAR UGOVORA OBJAVLJENO: 08.12.2015  

3. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU

3. izmjena i dopuna plana nabave za 2015. OBJAVLJENO: 27.11.2015  

2. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU

2. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU OBJAVLJENO: 10.08.2015  

Izmjena i dopuna plana nabave za 2015. godinu

Poštovani,

u prilogu donosimo Izmjenu i dopunu plana nabave za 2015. godinu

Izmjena i dopuna plana nabave za 2015. godinu OBJAVLJENO: 24.04.2015  

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA U 2014.

Sukladno čl.21 st.2 Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) Dom zdravlja Zagreb-Zapad objavljuje Registar sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2104. OBJAVLJENO: 31.03.2015  

Registar sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2014. Godini

Poštovani, u nastavku, Sukladno čl.21 st.2 Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13) Dom zdravlja Zagreb-Zapad objavljuje Registar sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi.

Registar sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2014. godini.xls OBJAVLJENO: 10.03.2015  

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2014. GODINU

Poštovani, u privitku možete pogledati izmjene i dopune plana nabave za 2014. godinu.

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2014. GODINU.pdf OBJAVLJENO: 10.03.2015  

Plan nabave za 2014. Godinu

Na osnovi članka 25. Statuta Doma zdravlja Zagreb-Zapad, a temeljem čl.20.st.1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) Upravno vijeće Doma zdravlja Zagreb-Zapad na 7. sjednici održanoj 20. ožujka 2014. godine donosi Plan nabave za 2014.godinu.

Plan nabave za 2014. godinu.xls OBJAVLJENO: 10.03.2015  

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2013. Godini

Sukladno čl. 21. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) Dom zdravlja Zagreb- Zapad objavljuje Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2013. godini.xls OBJAVLJENO: 10.03.2015  

Plan nabave za 2015. Godinu

Poštovani, na osnovi članka 25. Statuta Doma zdravlja Zagreb-Zapad, a temeljem čl.20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13 i odluka Ustavnog suda - NN 13/14) Upravno vijeće Doma zdravlja Zagreb-Zapad na 17. sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine donosi Plan nabave za 2015.godinu.

Plan nabave za 2015. godinu OBJAVLJENO: 10.03.2015  

OBJAVLJENO: 10.03.2015  

Izmjena Plana nabave za 2013. Godinu

Sukladno čl. 100 st 3. točki 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13) Dom zdravlja Zagreb- Zapad donosi Izmjenu Plana nabave za 2013. Godinu.

Izmjena Plana nabave za 2013. godinu (objavljeno 25.03.2014.).xls OBJAVLJENO: 25.03.2014  

Izmjena Plana nabave za 2013. Godinu

Sukladno čl. 100 st 3. točki 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) Dom zdravlja Zagreb- Zapad donosi Izmjenu Plana nabave za 2013. Godinu.

Izmjena Plana nabave za 2013. godinu (objavljeno 18.06.2013.).xls OBJAVLJENO: 18.06.2013  

Izmjena Plana nabave za 2013. Godinu

Sukladno čl. 100 st 3. točki 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) Dom zdravlja Zagreb- Zapad donosi Izmjenu Plana nabave za 2013. Godinu

Izmjena Plana nabave za 2013. godinu (objavljeno 13.05.2013.).xls OBJAVLJENO: 13.05.2013