OBAVIJESTI

Rendgen na lokaciji PBF 11

Poštovani,

Rendgen na lokaciji PBF 11- zbog zamjene aparata za klasična snimanja( snimanje kostiju) i mamografija  ne radi do daljnjega; uzv i denzitometrija rade.

Biti ćete pravovremeno obaviješteni kada će rtg krenuti sa radom.

S poštovanjem

OBJAVLJENO: 17.11.2017  
Postupak odvajanja otpada na lokaciji Prilaz baruna Filipovića 11

Postupak odvajanja otpada OBJAVLJENO: 03.03.2017  

Ospice

Ospice OBJAVLJENO: 20.02.2017  

Gripa

Poštovani,

HZJZ je objavio na svojoj web stranici podatke o gripi u sezoni 2016/2017. Link na stranicu HZJZ-a se nalazi u prilogu.

http://www.hzjz.hr/novosti/gripa-u-sezoni-2016-2017-2/

S poštovanjem,

Diana Mihalac, dr.med.,

OBJAVLJENO: 20.02.2017