Pokaži moju lokaciju

Potražite naše lokacije

Ukupno pronađeno: 58

OPĆA/OBITELJSKA MEDICINA : KOVAČIĆ TAMARA, dr.med. (domski)

Sestra: STANKOVIĆ MAJA

H. MACANOVIĆA 2a, TREŠNJEVKA, Zagreb

OPĆA/OBITELJSKA MEDICINA : BZIK MIRA, dr.med. (domski)

Sestra: KORAK INES

H. MACANOVIĆA 2a, TREŠNJEVKA, Zagreb

OPĆA/OBITELJSKA MEDICINA : JURČEVIĆ ZORA, dr.med.spec.obiteljske med. (domski)

Sestra: ŠIRANOVIĆ ZVJEZDANA

NOVA CESTA 85 a , TREŠNJEVKA, Zagreb

OPĆA/OBITELJSKA MEDICINA : ŽELJKA SVATOVIĆ BLAŽEVIĆ, dr.med.,spec.opće med. (domski)

Sestra: KRISTINA BARTULOVIĆ HOROZOVIĆ

NOVA CESTA 85 a , TREŠNJEVKA, Zagreb

OPĆA/OBITELJSKA MEDICINA : GRAFF GYUGECZ KAROLINA, spec.obiteljske medicine (domski)

Sestra: ANTIONIA LOPATIĆ

NOVA CESTA 85 a , TREŠNJEVKA, Zagreb

OPĆA/OBITELJSKA MEDICINA : JURKOVIĆ MARIJA ANTONIJA, dr.med. (domski)

Sestra: Natalija Žunić ( zamjena tehničar Hrvoje)

NOVA CESTA 85 a , TREŠNJEVKA, Zagreb

OPĆA/OBITELJSKA MEDICINA : PEJNOVIĆ MARTINA (ZAMJENA FILIP MURN), dr.med. (domski)

Sestra: PETRA RUMIHA

PREČKO 2 , TREŠNJEVKA, Zagreb

OPĆA/OBITELJSKA MEDICINA : HUŠMAN MILETIĆ VERA, dr.med.spec.obiteljske med. (domski)

Sestra: FRANJIĆ SNJEŽANA

PREČKO 2, TREŠNJEVKA, Zagreb

OPĆA/OBITELJSKA MEDICINA : BIFFLIN BUČAR SANDA ( ZAMJENA: dr.med. Dujmović Dora ), radno vrijeme: parne datume 7:00-13:30 , neparne datume 13:00-19:30 , dr.med. (domski)

Sestra: Lacković Anamarija

ANINA 96 , TREŠNJEVKA, Zagreb

OPĆA/OBITELJSKA MEDICINA : SLAVIĆ DOMAGOJ, dr. med. ( radi liječnik na zamjeni),

Sestra: NIKOLIĆ MARIJA

ANINA 96 , , Zagreb

Zapisa po stranici |< <<   1 2 3 4 5 6 od 6  >> >|